วันคล้ายวันสถาปนากองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครบรอบ ๒๑ ปี

          น.อ.จีระศักดิ์  คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ.พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กวบ.ยศ.ทอ.ร่วมสักการะ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ และบุพการีกองทัพอากาศ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครบรอบ ๒๑ ปี และพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้แก่ บุคคลดีเด่น กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้แก่ ร.อ.จตุฤทธิ์ รอดรัตน์, ร.ท.ณัฐวัฒน์ พงษ์พานิช และ จ.อ.ภานุวัฒน์ ดัชกร และได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม ๕ส. บริเวณรอบอาคารหอสมุดกองทัพอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ