พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน    

           น.อ.จีระศักดิ์  คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน ให้แก่ นายธนากร เถียรสูงเนิน เนื่องในโอกาสเลื่อนยศเป็น จ่าอากาศตรี และ นางสาวโสภิดา ชัยยาสิทธิ์ เนื่องในโอกาสเลื่อนยศเป็น จ่าอากาศตรีหญิง เมื่อพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐ ณ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ