ฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อโรค Covid-19

          ข้าราชการ กวบ.ยศ.ทอ.ได้ทำการฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อโรค Covid-19 โดยทั่วบริเวณห้องปฏิบัติงานและบริเวณภายในอาคารหอสมุด ทอ.เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ กวบ.ยศ.ทอ.