พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน    

           น.อ.จีระศักดิ์  คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน ให้แก่ จ.ท.ตั้ม อ่ำออมสิน เนื่องในโอกาสเลื่อนยศเป็น จ่าอากาศเอก เมื่อพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘๓๙ ณ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

29 04 64 04

29 04 64 01

29 04 64 03

29 04 64 02