พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน    

           น.อ.จีระศักดิ์  คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน ให้แก่ จ.ท.ภานุวัฒน์ ดัชกร เนื่องในโอกาสเลื่อนยศเป็น จ่าอากาศเอก เมื่อพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๙ ณ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ