ปฏิบัติกิจกรรม Big Cleaning Day

          น.อ.จีระศักดิ์  คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ.ร่วมกับ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กวบ.ยศ.ทอ.และ ศทบ.ยศ.ทอ.ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘๔๕-๑๒๐๐ ณ บริเวณหน้าอาคาร หอสมุดกองทัพอากาศ