ปฏิบัติกิจกรรม Big Cleaning Day ฆ่าเชื้อ Covid-19

          น.อ.จีระศักดิ์  คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ.ร่วมกับ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กวบ.ยศ.ทอ.ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม Big Cleaning Day ฆ่าเชื้อ Covid-19 เมื่อวันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘๔๕-๑๒๐๐ ณ บริเวณหน้าอาคาร หอสมุดกองทัพอากาศ