ประกาศผลการประกวดออกแบบภาพโปสเตอร์นิรภัยภาคพื้น ประจำปี ๒๕๖๔

 

          ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.จุฬาลักษณ์  จันทร์หอม  พนง.ธุรการ หสม.ทอ.กวบ.ยศ.ทอ.ได้รับรางวัลประกวดออกแบบโปรเตอร์นิรภัยภาคพื้นประจำปี ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. รางวัลชนะเลิศ นิรภัยสาขาป้องกันอัคคีภัย
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นิรภัยสาขาทั่วไป

 

ประกาศผลการประกวดออกแบบภาพโปสเตอร์นิรภัยภาคพื้น ประจำปี ๒๕๖๔    NewAlt

 

 

                                                  นิรภัยป้องกันอัคคีภัย จุฬาลักษณ์64               นิรภัยทั่วไป จุฬาลักษณ์64

                                                            รางวัลชนะเลิศ นิรภัยสาขาป้องกันอัคคีภัย                             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นิรภัยสาขาทั่วไป