กิจกรรม Big Cleaning Day

          น.อ.จีระศักดิ์  คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ.ร่วมกับ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กวบ.ยศ.ทอ.และ ศทบ.ยศ.ทอ.ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘๔๕-๑๒๐๐ ณ บริเวณหน้าอาคาร หอสมุดกองทัพอากาศ