นทน.รร.สธ.ทอ.ฯ รุ่นที่ ๖๕ ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดกองทัพอากาศ

          น.ท.จิรศักดิ์ เทพอัตถาพร  รอง หก.กวบ.ยศ.ทอ.ให้การต้อนรับ คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๕ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หอสมุดกองทัพอากาศ