มอบรางวัลให้แก่กำลังพลที่ได้รับเลือกเป็นบุคคลดีเด่น กวบ.ยศ.ทอ.ประจำปี ๖๓

           น.อ.จีระศักดิ์ คชศิริพงศ์  กวบ.ยศ.ทอ.มอบรางวัลให้แก่กำลังพลที่ได้รับเลือกเป็นบุคคลดีเด่น กวบ.ยศ.ทอ.ประจำปี ๖๓ ได้แก่ ร.ท.ณัฐวัฒน์ พงษ์พานิช เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ยศ.ทอ.

 

2563 09 11 B1

2563 09 11 B2

2563 09 11 B3