การฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย

                น.อ.จีระศักดิ์ คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ.นำข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กวบ.ยศ.ทอ., สทบ.ยศ.ทอ.ร่วมกันฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ตลอดจนวิธีการหนีไฟ ทั้งนี้ เพื่อให้ จนท.ในส่วนต่าง ๆ ตามคำสั่งแต่งตั้ง จนท.ป้องกันและระงับอัคคีภัยได้ฝึกปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ อาคารหอสมุด ทอ.เมื่อวันพุธที่  ๙ กันยายน ๒๕๖๓