ทำบุญวันสถาปนาหอสมุดกองทัพอากาศ

         น.อ.จีระศักดิ์ คชศิริพงศ์ หก.กวบ.ยศ.ทอ.พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กวบ.ยศ.ทอ.ร่วมกันทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหอสมุดกองทัพอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคารหอสมุดกองทัพอากาศ