กิจกรรม Big Cleaning Day

          น.อ.จีระศักดิ์  คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ.พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กวบ.ยศ.ทอ.ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙๓๐-๑๒๐๐ ณ บริเวณหน้าอาคาร หอสมุดกองทัพอากาศ

60824

60825