ปฏิบัติกิจกรรมเทน้ำหมักชีวภาพ EM

          พล.อ.ต.เสน่ห์  บัวชื่น  รอง จก.ยศ.ทอ.พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กวบ.ยศ.ทอ.ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเทน้ำหมักชีวภาพ EM เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕๐๐ ณ สระน้ำ ด้านข้างอาคารหอสมุดกองทัพอากาศ