จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” เพื่อป้องกันโคโรน่าไวรัส (COVID-19) และโรคติดต่อ

          น.อ.จีระศักดิ์  คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ.พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กวบ.ยศ.ทอ.จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” เพื่อป้องกันโคโรน่าไวรัส (COVID-19) และโรคติดต่อ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙๐๐-๑๑๓๐ ณ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (หอสมุดกองทัพอากาศ)