กิจกรรม Big Cleaning Day

          น.อ.จีระศักดิ์  คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ.พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กวบ.ยศ.ทอ.ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙๐๐-๑๑๓๐ ณ บริเวณหน้าอาคาร หอสมุดกองทัพอากาศ