ขอแสดงความยินดีแก่ น.ท.ธีรัชย์  ชื่นใจ  หน.ผสกศ.กวบ.ยศ.ทอ. ข้าราชการ กวบ.ยศ.ทอ.ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและศาสนา เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๓

 

20200117A02

 

2020 01 17 A01

 

2020 01 17 A04