บรรยายให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒

         น.อ.จีระศักดิ์  คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ.บรรยายให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ แก่ นทสส.ฯ, นกม.ฯ และผู้รับผิดชอบงานด้านไอทีของ นขต.ยศ.ทอ.เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องเรียนสารสนเทศ (e-Learning) กวบ.ยศ.ทอ.(ชั้น ๔)