ผบช.ยศ.ทอ.ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติกับหน่วย

               พล.อ.ต.กานต์ชนก  หันหาบุญ  รอง จก.ยศ.ทอ.ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติกับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กวบ.ยศ.ทอ.เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘๐๐ ณ อาคารหอสมุด ทอ.(ชั้น ๔)