ผบช.ยศ.ทอ.ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติกับหน่วย

           พล.อ.ต.แมน ปิยะอิศรากุล  เสธ.ยศ.ทอ.ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติกับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กวบ.ยศ.ทอ.เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘๐๐ ณ อาคารหอสมุด ทอ.(ชั้น ๔)