ผบช.ยศ.ทอ.ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติกับหน่วย

            น.อ.วันชัย พึ่งเจียม  รอง เสธ.ยศ.ทอ.(สายงานบริหาร) ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติกับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กวบ.ยศ.ทอ.เมื่อวันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘๐๐ ณ อาคารหอสมุด ทอ.(ชั้น ๔)