นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๔ เยี่ยมชมกิจการหอสมุดกองทัพอากาศ

          น.อ.จีระศักดิ์  คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ.ให้การต้อนรับและบรรยายแนะนำการใช้บริการหอสมุดกองทัพอากาศ แก่นายทหารนักเรียน หลักสูตร รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๖๔ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการหอสมุดกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หอสมุดกองทัพอากาศ