โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

         น.อ.จีระศักดิ์  คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ.พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กวบ.ยศ.ทอ., ศทบ.ยศ.ทอ. ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ที่ได้ปลูกต้นไม้ไว้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" หรือโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ หอสมุด ทอ.