นทน.รร.นอส.ยศ.ทอ.ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดกองทัพอากาศ

          น.อ.จีระศักดิ์ คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ.ให้การต้อนรับ นทน.รร.นอส.ยศ.ทอ.รุ่นที่ ๗๕ เดินทางมาศึกษาดูงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอสมุดกองทัพอากาศ