กิจกรรม Big Cleaning Day

              น.อ.จีระศักศักดิ์  คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ.พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กวบ.ยศ.ทอ.ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณหน้าอาคาร หอสมุดกองทัพอากาศ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันที่ระลึกกองทัพอากาศเมื่อวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙๐๐-๑๑๓๐