จัดกิจกรรมบรรเทาและลดต้นเหตุของฝุ่นละออง บริเวณรอบอาคารหอสมุดกองทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

               กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จัดกิจกรรมบรรเทาและลดต้นเหตุของฝุ่นละออง บริเวณรอบอาคารหอสมุดกองทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนรถฉีดน้ำช่วยในการทำความสะอาดจาก กร.ทอ.