พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน

               น.อ.จีระศักดิ์ คชศิริพงศ์ หก.กวบ.ยศ.ทอ.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน ในโอกาสได้เลื่อนยศเป็น จ่าอากาศโท ให้แก่ จ.ท.นราศักดิ์ รัตนเพ็ง เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กวบ.ยศ.ทอ.