การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยทหาร (ประจำเดือน ม.ค.)

            น.อ.จีระศักดิ์ คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ.นำข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน กวบ.ยศ.ทอ.การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวินัยทหาร (ประจำเดือน ม.ค.) ตั้งแต่ ๒๑ ม.ค.-๑ ก.พ.๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘๐๐ น. ณ บริเวณด้านข้างอาคารหอสมุด ทอ