พิธีเปิดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยจราจร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ก่อนเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

            นาวาอากาศเอก แมน  ปิยะอิศรากุล  รองเสนาธิการเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยจราจร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ก่อนเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ