กิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

              น.อ.จีระศักดิ์  คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ.พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กวบ.ยศ.ทอ.ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ หอสมุด ทอ.