ปฏิบัติกิจกรรมเตรียมพื่นที่สำหรับปลูกต้นดาวเรือง

            น.อ.จีระศักดิ์  คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ.พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กวบ.ยศ.ทอ., สทบ.ยศ.ทอ., สำนักงานหนังสือข่าว ทอ.ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเตรียมพื่นที่สำหรับปลูกต้นดาวเรือง เนื่องในโอกาสเฉลืมพระเกียรติฯ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ หอสมุด ทอ.