กิจกรรม Big Cleaning Day

               น.อ.จีระศักดิ์  คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ.พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กวบ.ยศ.ทอ. ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณหน้าอาคาร หอสมุดกองทัพอากาศ เมื่อพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๓๐