พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน

               น.อ.จีระศักดิ์  คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน ให้แก่ จ.ต.หญิง เมวริน ชื่นชม เนื่องในโอกาสเลื่อนยศเป็น จ่าอากาศโทหญิง เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘๑๙ ณ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ