พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครบรอบ ๑๘ ปี

               น.อ.จีระศักดิ์  คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ.เป็นประธานพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ครบรอบ ๑๘ ปี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กวบ.ยศ.ทอ. เข้าร่วมพิธีและร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ