การประชุม กองวิทยบริการ ยศ.ทอ.ครั้งที่ ๒/๖๑

              น.อ.จีระศักดิ์  คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ.เป็นประธานการประชุม กองวิทยบริการ ยศ.ทอ.ครั้งที่ ๒/๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม ยศ.ทอ.(อาคารหอสมุด ทอ. ชั้น ๓)