พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน

              น.อ.จีระศักดิ์  คชศิริพงศ์  หก.กวบ.ยศ.ทอ.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน ให้แก่ นางสาวเมวริน ชื่นชม เนื่องในโอกาสเลื่อนยศเป็น จ่าอากาศตรีหญิง เมื่อวันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘๒๙ ณ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ